Standartinių žinynų rengimas (SOP)

Kokybės žinynai yra bet kokios kokybės valdymo srities pagrindas. Juos sukurti ir pritaikyti yra ne tik vienas svarbiausių kokybės skatinimo elementų, bet ir vienas intensyviausiai laiko ir darbo resursų reikalaujantis elementas. Be to, priklausomai nuo įmonėje įdiegtos kokybės valdymo sistemos tikslų ar statuso privaloma laikytis direktyvų ir normų bei atsižvelgti į grupės vidaus standartus bei struktūras.

Todėl mūsų parengtų žinynų suskirstymas ir apipavidalinimas turinio požiūriu yra stipriai susietas su norma DIN EN ISO 9001:2008, kad būtų palikta vietos vystymosi perspektyvai Jūsų įmonės ateities užtikrinimui.

Visi komponentai (metodų/procesų aprašymai, auditų kontroliniai sąrašai, blankai, apmokymų dokumentai ir aplankalai, srautų schemos) yra suderinti tarpusavyje ir žingsnis po žingsnio bus vystomi kartu su Jumis ir Jūsų komandomis moderuojamuose praktiniuose seminaruose. Kokybės žinyno apimtį ir sandarą nuo pat pradžių nustatysite Jūs, taip pat kaip ir parengimo laikotarpį.

Jūs pirksite žingsnį po žingsnio modulius, kurie Jums bus reikalingi, tam tikra prasme „kokybės žinyną, kurį galėsite pasiekti bet kuriuo metu“.

Iki šiol KHC išvystyti kokybės žinynai yra sudaryti labai aiškiai. Kurdami mes stengėmės, kad turinys būtų lengvai suprantamas ir kad būtų tinkamas pradedančiajam pirmą darbo dieną pagal jo žinių lygį. Studijuojant kokybės žinyną, atsižvelgiama į visus įmonės, bendravimo ir dokumentavimo kultūros aspektus, jie yra paaiškinami.

Laikotarpis nuo projekto pradžios iki kokybės žinynų pirmojo lygmens įvedimo iš patirties turi užimti mažiausiai 6 mėnesius. Išlaidos žinyno sudarymui bus nustatomos atskirai.