1 žingsnis: Esamos padėties analizė (Viešbučio testas)

Suderinus tikrinimo kriterijus, įgyvendindami pirmąjį kokybės valdymo programos žingsnį, viešbutyje atliekame anoniminį viešbučio testą (slaptąjį patikrinimą arba kokybės auditą.

Gavus įvertinimus svečio požiūriu, viešbučio testas pasitarnaus Jums kaip skaidrus viešbučio teikiamų paslaugų veidrodis ir dėka šio testo atpažinsite operatyviąsias Jūsų viešbučio komandos stipriąsias ir silpnąsias vietas.

Jūsų pageidavimu slaptojo patikrinimo rezultatus pristatysime Jūsų vadovybei.

Po viešbučio testo bus įgyvendinamas

>>> 2 žingsnis: Vidinė kokybės valdymo analizė.