Visuose skyriuose trūksta specialistų! Darbuotojų iš kitų sričių įdarbinimas tapo būtinybe, nes be šios darbo jėgos viešbučio sektorius net negalėtų išsilaikyti.

Tačiau kaip tokius darbuotojus įdarbinti, jei jie neturi net elementarių žinių, jau nekalbant apie kompetenciją?

Pritaikius mūsų išvystytą kursų programą Jūsų neapmokyti darbuotojai nors ir netaps profesionalai, bet juos bus galima iš karto įdarbinti aukštų tvarkymo, aptarnavimo srityje, virtuvėje arba registratūroje elementariems darbams. Taigi, investicija tikrai apsimoka!

AUDITORIJA

 • Ne viešbučio sektoriaus darbuotojai
 • Kandidatai, siekiantys naujos karjeros
 • Jau esama darbuotojų komanda
1. Individualiam viešbučių verslui
1.1 Status-Quo tyrimas

 • Norėtumėte sužinoti, ar jūsų kambarių tvarkymo skyrius dirba efektyviai ir turi reikiamą įrangą?
 • Įprastinės veiklos metu atliekama profesionali įrangos ir paslaugų kokybės analizė.
 • Vėliau, esant poreikiui, galima pravesti mokymus darbo vietoje.
1.2 Mokymai darbo metu

Įprastinės veiklos metu galima apmokyti visą valymo personalą ir (arba) kambarių tvarkymo darbuotojus. Mokymo turinys ir mokymų trukmė yra individualiai suderinta su viešbučio valdytoju.

Štai keletas pavyzdžių:

 • Kambarių valymo eiliškumo svarba
 • Tinkamas valymo priemonių ir įrangos naudojimas
 • Efektyvi kambarių kontrolė
 • Darbo jėgos planavimas
 • Darbo planų kūrimas
 • Standartų nustatymas
 • Bendravimas su kitais skyriais
1.3 Išplėtimas / Pertvarkymas / Naujas kūrimas

Patirtis parodė, kad kambarių tvarkytojai nuolat susiduria su struktūriniais trūkumais, kurie be reikalo apsunkina jų darbus. Tai ne tik veikia darbuotojus, bet ir įrangą.

Patyrę kambarių tvarkymo specialistai gali iš anksto atskleisti silpnąsias vietas ir taip pašalinamos problemos, kylančios vertę saugančioje priežiūroje viešbučio veikloje.

Kaip investuotojas ir/arba planuotojas, susisiekite su mumis ir pasinaudokite mūsų ilgamete patirtimi!

 

 

2. VIešbučių grupėms/ viešbučių asociacijoms
2.1 Kambarių tvarkymo standartai 2.2 Naudinga dokumentacija kambarių tvarkyme 2.3 Regioninė laikina komanda
Siekiant užtikrinti, kad viešbučių grupėje būtų nustatyti vienodi standartai arba būtų laikomasi galiojančių standartų, galimi mokymai visų viešbučių kambarių tvarkytojams. Mokymo turinys yra individualiai suderintas su klientu.

Štai keletas pavyzdžių:

 • Esamų standartų aptarimas
 • Naujų standartų nustatymas
 • Vienodų darbo metodų pasiūlymas
 • Vienodos mokymo koncepcijos sukūrimas

Konsultuodamiesi su klientu, kambarių tvarkytojams parengiame kambarių tvarkymo žinyną.

Naudodamiesi praktinėmis, aiškiai išdėstytomis formomis, kambarių tvarkytojai turėtų sugebėti planuoti pasikartojančius darbus ar specialius darbus ilguoju laikotarpiu ir dokumentuoti kontrolinius patikrinimus. Mokymo turinys bus individualiai suderintas su klientu.

Galima parengti šiuos dokumentus:

 • Piktogramos
 • Foto dokumentacija
 • Kambarių kontroliniai sąrašai
 • Tarpinio darbo apžvalgos planai
 • Sandėliavimo patalpų kontroliniai sąrašai
 • Tvarkaraščiai

Pasikonsultavę su klientu, paruošiame kambarių tvarkytojams žinyną.

Regiono viešbučių paslaugų teikėjai negali tinkamai padengti savo nuolatinių kambarių tvarkytojų viršvalandžių/ nedarbingumo dienų ar atostogų?

Bendradarbiaukite su kolegomis ir suformuokite kompetentingą laikiną komandą. Skatinkite laikinųjų darbuotojų kvalifikaciją bendrai finansuojant kursus.

Nustatę standartus/ mokymo tikslus dalyvaujant viešbučių savininkams, laikinieji darbuotojai yra apmokomi taip, kad ši „laikinoji pagalba“ galėtų tinkamai ir profesionaliai dirbti visuose skyriuose!

Jei Jums reikia pagalbos įdarbinant, mes mielai prisidėsime ir šiame planavimo etape.

Mokymų vieta: viešbučių grupės/ asociacijos viešbutyje

Tikslinė grupė: kambarių tvarkytojai ir juos pavaduojantys

Trukmė: priklausomai 1-3 dienos

Mokymų vieta: viename iš dalyvaujančių viešbučių

Tikslinė grupė: mažiau kvalifikuoti valytojai/ nauji ar persikvalifikuojantys darbuotojai

Trukmė: priklausomai 1-3 dienos

Dalyviai: 5-15 asmenų