Greitas patikrinimas

Greitas patikrinimas yra tinkama kokybės valdymo priemonė pirminiam esamos padėties nustatymui arba greitam viešbučio padėties įvertinimui pagal rinkos analizę, ji pasitarnauja kaip pagalba, sudarant stipriųjų ir silpnųjų vietų profilius bei stebint konkurentus.

Kadangi greitojo patikrinimo atveju numatyta trumpa apsilankymo trukmė, tam tikrų paslaugų, kaip pvz. svečių, kurie užsilieka kambariuose ilgiau, valymas, HSK personalo aptarnavimo paslaugos bei banketas ir sveikatinimo paslaugos įvertinti neįmanoma.

Įspūdžiai, kuriuos apsilankymo metu sukaupia testą atliekantis/-ys asmuo/asmenys gali būti iš karto pateikiami ir analizuojami su mūsų IQS sistemos pagalba. Tokiu būdu viešbučio savininkas iš karto po auditoriaus išvykimo turi galimybę kokybės audito rezultatus aptarti su atsakingais vadovais.

Reikalingas, didelės apimties greito patikrinimo variantas būtų taip vadinamas Kokybės auditas arba Kokybės palaikymo auditas. Be slaptojo skambučio įvertinimo, atlikto, remiantis iš anksto suderintu patikrinimo kriterijų katalogu, kuris iš esmės apima tokias sritis kaip aptarnaujantis personalas, kambarių tvarkymas ir F&B, apsilankymo įspūdžiai aprašomi trumpame 2-3 puslapių ataskaitiniame pranešime.