Kokybės palaikymo auditas

Tuo metu, kai abu aukščiau nurodyti patikrinimai atliekami tik kaip anoniminiai testai, t.y., nepranešus iš anksto ir be vėliau pateikiamų rezultatų, kokybės palaikymo auditas gali būti atliekamas arba anonimiškai, arba pranešus apie jį iš anksto. Išankstinio pranešimo atveju atsakingas direktorius arba savininkas turėtų būtinai užtikrinti savo dalyvavimą baigiamajame atsiliepimų pokalbyje.

Dėl ypatingo metodo ir ilgesnės apsilankymo trukmės kokybės palaikymo auditas yra reikšmingiausias KHC kokybės valdymo instrumentas. Tikrintojo/-ų apsilankymo metu susidarę įspūdžiai mūsų IQS programinės įrangos pagalba gali būti iš karto suvedami ir analizuojami. Tokiu būdu viešbučio savininkas iš karto po auditoriaus išvykimo turi galimybę kokybės audito rezultatus aptarti su atsakingais vadovais. Be to, mūsų IQS platformoje gali būti iš karto sudaromi išskirtinių akcijų ir priemonių planai ir viešbučio savininkui pateikiamos pagalbinės priemonės, pvz. lyginamosios analizės, stipriųjų ir silpnųjų pusių analizės ir t.t. Baigiamojo pokalbio su direktoriumi/savininku ir/arba atsakingais vadovais metu įvyks viso viešbučio apžiūra, į kurią įtrauktos ir visos tarnybinės viešbučio patalpos bei išorinės sritys.

Ši audito forma siūloma tokiu atveju, jei jaučiamas pasirengimas tikrintoją/konsultantą traktuoti kaip draugiškai patariantį kolegą ir kai vadovaujanti komanda yra pasirengusi priimti profesionalią nuomonę apie įspūdį, kurį susidaro pašalinis asmuo.

KHC komanda jau turėjo šimtus tokių konsultacinio pobūdžio pokalbių ir įrodė juose be savo techninės kompetencijos taip pat ir žmogiškųjų išteklių gebėjimus. Sukaupta patirtis rodo, kad kokybės palaikymo auditui daugelio viešbučių savininkai teikia pirmenybę kaip efektyviausiam audito variantui.

Viešbučio komandos palaikymui KHC taip pat siūlo mokymo kursus, konsultuojamojo instruktažo bei laikinos vadybos paslaugas.