Kokybės auditas

KHC kokybės auditai jau vien dėl ilgesnės apsilankymo trukmės yra daug reikšmingesni nei Greiti patikrinimai. Atsižvelgiant į viešbučio dydį, tikrintinų parduotuvių ir paslaugų skaičių bei į individualius tikrinimo užduoties ypatumus, kartu su užsakovu bus parengtas išsamus tikrinimo kriterijų katalogas. Buvimo svečio vietoje patirtis bus pagrįstai pakomentuojama ir papildoma išvada. Ši priemonė labai tinka kaip kokybės valdymo iniciatyvos pradžia, t.y. kaip esamų dalykų analizė, o taip pat kaip papildomas patikrinimas, prieš tai atlikus kokybės palaikymo auditą. Tikrintojo lankymosi trukmė turėtų atitikti vidutinei svečių lankymosi trukmei. Ypatingais probleminiais atvejais, pvz. keliant specialius reikalavimus (šeimos viešbutis, seminarų viešbutis), gali būti paskirti ir keli asmenys. Išsamioje ataskaitoje su nuotraukomis bus užfiksuojami tiek techninės įrangos trūkumai, tiek valymo priemonių deficitai. Esant poreikiui, bus galima atlikti vaizdo įrašus. Visas skaitmenines kokybės audito nuotraukas galima įsigyti po patikrinimo mūsų internetinėje sistemoje, jos yra apsaugomos slaptažodžiu.