M.I.C.E. & slaptasis tikrinimas

Mūsų komanda Jūsų įmonės MICE biure pradeda apklausą ir aptaria 7 svarbiausius pardavimų proceso žingsnius:

 1. Paklausimas viešbučiui dėl renginio
 2. Pirmasis aptarimas telefonu
 3. Renginio pasiūlymo įvertinimas
 4. Pakartotinis (follow-up) viešbučio telefoninis pokalbis su fiktyvia įmone ir įvertinimas
 5. Viešbučio slaptasis tikrinimas su visais su organizavimu susijusiais skyriais, įskaitant visų klasikinių paslaugų patikrinimą
 6. Asmeninis pokalbis apie pardavimus su banketo pardavėju vietoje, įskaitant ekskursiją po viešbutį, t.y. renginio patalpų apžiūrą
 7. Asmeninis įvertinamasis pokalbis vietoje ir prieigos prie kokybės tikrinimo sistemos duomenų perdavimo

Taikant šį metodą, bus pateikiamas ne tik renginio paklausimas, bet Jūsų viešbučio Renginių skyrius nusiųs pasiūlymą fiktyviai įmonei, kuri telefoniniam pakartotiniam (follow-up) pokalbiui bus „užimta“ ir taip galės imituoti realistinį pardavimų procesą.

 

 1. Paklausimas viešbučio įmonei
 • KHC kaip reali įmonė siunčia „užmaskuotą“ paklausimą viešbučiui
 • Ši įmonė turi nuosavą internetinį puslapį ir atitinkamus kontaktinius duomenis, todėl ją galima lengvai atpažinti
 • paštu, faksu arba telefonu

 

 1. Pirmasis telefoninis pokalbis, kurį inicijuoja viešbutis
 • Viešbučio darbuotojas paskambina šiai įmonei
 • Viso pokalbio surašymas ir įvertinimas pagal prieš tai nurodytus kriterijus ir akcentuotus punktus

 

 1. Raštiškas pasiūlymas
 • Viešbučio darbuotojas fiktyviai įmonei nusiunčia atitinkamą pasiūlymą
 • KHC patikrina pasiūlymą pagal prieš tai apibrėžtus Jūsų įmonės standartus ir direktyvas
 • Standarto laikymasis
 • Terminų laikymasis
 • Konkretus pasiūlymo įvertinimas

 

 1. Viešbučio pakartotinis (follow-up) telefoninis pokalbis su fiktyvia įmone
 • Viešbučio darbuotojas dar kartą paskambina įmonei
 • Vietoje susitariama dėl susitikimo asmeniniam pokalbiui ir ekskursijos po patalpas

 

 1. KHC atlieka viešbučio slaptąjį patikrinimą
 • Slaptasis patikrinimas/kokybės palaikymo auditas su 2 nakvynėmis, remiantis individualiai su Jumis kaip užsakovu suderintu tikrinimo kriterijų katalogu
 • Tikrinamos šios sritys:  prisiregistravimas, atvykimas ir kambarių valymas, restoranai, barai, viešieji sektoriai, sveikatingumo sritys, kambarių aptarnavimas, išsiregistravimas.
 1. Asmeninis pokalbis apie pardavimus su jūsų banketų pardavėju vietoje, įsk. viešbučio apžiūrėjimą.

Į fiktyvios įmonės suderintą susitikimą su banketų pardavėju slaptojo patikrinimo metu atvyksta KHC testą atliekantis asmuo, jis įvertina rezultatus pagal patikrinimo kriterijų katalogą ir išsamiai juos pakomentuoja.

 1. Asmeninis rezultatų įvertinimo pokalbis vietoje
 • Atlikus patikrinimą, testą atlikęs asmuo išsiduoda, kas yra iš tikrųjų ir su GM arba pavaduotoju suorganizuoja rezultatų įvertinimo pokalbį, kurio metu visi kokybės patikrinimo sistemoje (QCHECK) surinkti rezultatai perduodami KHC. GL iš karto gauna prieigos kodą prie kokybės patikrinimo sistemos, kur yra saugomi visi dokumentai, t.y., visas SV, susijęs su VA paklausa, patikrinimo kriterijų katalogas, komentarai, išvados ir dokumentai su nuotraukomis.
 • Tokiu būdu viešbučio GL gali iš karto susidaryti bendrą MICE-& slaptojo patikrinimo įspūdį ir iškarto sureaguoti į nustatytus trūkumus.