Grupinio instruktavimo dirbtuvės

Sertifikuotame praktiniame seminare Jūs išmoksite pagrindinių metodų ir didaktinių kompetencijų, kurios Jums reikalingos, kad galėtumėte profesionaliai ir sėkmingai organizuoti seminarus arba praktinius užsiėmimus.

Praktinio seminaro darbotvarkė:

 • Mokymosi ir mokymo pagrindai
 • Sėkmingo mokymosi veiksniai ir galimų mokymosi blokadų įveikimas
 • Smegenų tyrimas pedagoginiu požiūriu
 • Mokymosi tipų analizė pagal Honey ir Mumford
 • Teigiamos mokymosi aplinkos sukūrimas
 • Instruktoriaus užduotys ir atsakomybė
 • Mokymosi poreikio įmonėje analizė ir mokymosi tikslų apibrėžimas
 • Mokymų plano turinio nagrinėjimas
 • Tobulinimosi priemonių laiko valdymas
 • Vizualizavimo technikos
 • Darbo grupėse, atskirų atvejų tyrimų ir verslo žaidimų pritaikymas
 • Retorika ir kūno kalba instruktoriams/instruktorėms

 

Vadovavimo įgūdžiai

Gabumas apmokyti darbuotojus ir skatinti jų tobulėjimą šiandien yra esminis vadovo sugebėjimas. Su instruktoriaus pagalba darbuotojų tobulinimas gali būti suderintas su įmonės tikslais.

Seminaro darbotvarkė:

 • Ugdomosios konsultacijos pagrindai – ugdomoji konsultacija prieš mentorystę
 • Instruktoriaus vaidmenys ir atsakomybė
 • Mokymosi tipų analizė pagal  Honey & Mumford
 • Instruktoriaus gabumai
 • Profesionalios atsakomosios informacijos technikos
 • Pasirengimas instruktavimo sesijai ir jos organizavimas
 • Instruktavimo procesas
 • Instruktoriaus ir mokinio santykis
 • Įvadas į instruktavimo sistemą viešbučių sektoriuje

 

Komandos sudarymas ir motyvavimas

Šiandieniniame į konkurenciją orientuotame viešbučių sektoriuje Jūs turite sugebėti atsiremti į sėkmingą ir motyvuotą komandą, kad galėtumėte pasiekti įmonės tikslus. Seminaro dalyviai bus supažindinti su komandinio darbo svarba ir išmoks kurti pajėgią komandą.

Praktinio seminaro darbotvarkė:

 • Motyvacijos reikšmė darbo vietoje ir jos įtaka darbuotojo darbo našumui
 • Komandos motyvacijos pagrindai
 • Įvairios motyvacijos technikos ir jų pritaikymas praktikoje
 • Motyvaciją skatinančios aplinkos kūrimas
 • Korekciniai veiksmai motyvacijai skatinti
 • Veiksmų, skirtų motyvacijos technikų įgyvendinimui profesinėje kasdienybėje, planavimas
 • Sėkmingos komandos charakteristikos ir privalumai
 • Komandos darbo efektyvumo reikšmė
 • Komandos vystymo etapai