Kokybės patikrinimai ir kokybės užtikrinimas

Viešbučio patikrinimo metu nustatomos Jūsų stipriosios vietos ir potencialai tobulėjimui, tai yra pagrindas kokybės vystymo pradžiai, o taip pat esamos kokybės valdymo sistemos atnaujinimui, patobulinimui ir/arba plėtojimui.

Viešbučių patikrinimo procedūrų metu, sudarant šiam pagrindiniam elementui reikalingus patikrinimo kriterijų katalogus, mes ypač stengiamės atsižvelgti į jūsų įmonėje galiojančius standartus. Tuo pačiu metu Jūs į viešbučių patikrinimo procedūras galite aktyviai įtraukti savo tikslus. Jūsų pageidavimu rezultatus galime patikrinti su Jūsų konkurentų veiklos rezultatais, kad būtų galima jau šiame etape užtikrinti lyginamosios analizės pagrindą.

Jau šio elemento kontekste galima įtraukti Jūsų darbuotojus, pvz. Projektinių grupių forma.

Mūsų metodai, atliekant viešbučių patikrinimą, apima ir skatina gyvą darbuotojų susidomėjimą kokybišku darbu, asmeniniu vystymusi, kvalifikacijos kėlimu ir profesionalumu. Be to, Jūsų darbuotojai išmoks analizuoti viešbučio patikrinimo rezultatus ir suprasti juos kaip konstruktyvią kokybės valdymo priemonę nuolatiniam tobulėjimui.